Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
297
Tuần này:
1191
Tháng này:
3090
Tất cả:
56929

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Bộ thủ tục hành chính linh vực môi trường1
2Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn 1
3Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực dân số - Kế hoạch hóa gia đình1
4Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa1
5Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền cấp xã1
6Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội1
7Bộ thủ tục lĩnh vực Nông thôn mới1
8Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch1
9Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo cấp xã1
10Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền của UBND xã1
11Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã1
12Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã1
13Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực BTXH thuộc thẩm quyền cấp xã1
14Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu1
15Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu1
16cấp thẻ khám bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi2